Stambiagrūdis glaistas IGIS DL

Skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Rekomenduojamas pirminio išlyginamojo sluoksnio nelygumų išlyginimui.

Kategorija:

Aprašymas

Stambiagrūdis glaistas IGIS DL

Paruoštas naudojimui stambiagrūdis polimerinis glaistas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta.

Paskirtis

Skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Rekomenduojamas pirminio išlyginamojo sluoksnio nelygumų išlyginimui.

Dengimo būdas

Stambiagrūdis glaistas IGIS DL dengiamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotai purškiant. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1,6kg/m² dengiant 1mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 2mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Stambiagrūdis glaistas IGIS DL

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms.

Rišiklis: stireno akrilo kopolimeras.

Spalva: balta.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <1g/l.

Nelakiųjų medžiagų kiekis: 71,0-74,0%

Tankis (20°C): 1,65-1,75g/cm­³.

pH (20°C): 8,0-9,0.

Dalelių dydis: <350µm.

Džiūvimo trukmė (23ºC 50% RH): galima šlifuoti po 2-4val. 1mm sluoksnis pilną tvirtumą įgauna per 28 paras esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 4mm.

Sąnaudos: 1,6kg/m² 1mm storio sluoksniui.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: glaistyklė.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos armuojančiu glaistu IGIS T. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai (akytas betonas, gipso kartono plokštės) gruntuojami giluminiu gruntu IGIS AG. Glaistas IGIS DL dengiamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotai purškiant. Prieš naudojimą glaistą būtina išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Antrą kartą glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Maksimalus vieno sluoksnio glaisto storis – 2mm. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 60-80 grubumo abrazyviniu popieriumi arba tinkleliu, po šlifavimo dulkės pašalinamos. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Glaistymo sąlygos: laistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 18kg kibirai; 25kg polietileniniai maišai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas:
I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580

Atsisiųsti

IGIS DL saugos duomenų lapas.pdf