Glaistas siūlėms IGIS T

Skirtas gipskartonio plokščių siūlių užpildymui, betono, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių įtrūkimams bei didesniems nelygumams išlyginti. Itin tvirtas ir elastingas, gerai sukimba su pagrindu. Netinka ištisiniam glaistymui.

Kategorija:

Aprašymas

Glaistas siūlėms ir įtrūkimams IGIS T

Armuojantis polimerinis dispersinis glaistas, skirtas pastatų vidaus apdailai. Elastingas, mažai įgeriantis vandens, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Paskirtis

Skirtas gipskartonio plokščių siūlių užpildymui, betono, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių įtrūkimams bei didesniems nelygumams išlyginti. Itin tvirtas ir elastingas, gerai sukimba su pagrindu. Glaistas IGIS T nėra skirtas ištisiniam glaistymui. 

Dengimo būdas

Glaistas IGIS T dengiamas rankiniu būdu glaistykle. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +8 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

~0,3 kg/1 m (tiesiniam gipskartonio siūlės metrui). Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Glaistas siūlėms ir įtrūkimams IGIS T

Paskirtis: vidaus darbams.

Rišiklis: stireno akrilo kopolimeras.

Spalva: pilka.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <1 g/l.

Nelakiųjų medžiagų kiekis: 78,0-80,0 %.

Tankis (20 °C): 1,70 g/cm­³.

pH (20 °C): 8,5-9,0.

Dalelių dydis: <100 µm.

Džiūvimo trukmė (23 °C 50 % RH): galima šlifuoti po 2-4 val. 1 mm glaisto IGIS T sluoksnis pilną tvirtumą įgauna per 28 paras esant ne žemesnei kaip +8 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 10 mm.

Sąnaudos: ~1 kg/4 m, arba 0,3 kg/1 tiesiniam gipskartonio siūlės metrui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: glaistyklė.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš užtaisant nelygumus ir įtrūkimus su glaistu IGIS T, būtina remontuojamą paviršių nugruntuoti giluminiu gruntu IGIS AG.
Gipskartonio siūlių apdaila:
Prieš darbą ir darbo metu glaistą būtina gerai išmaišyti. Gipskartonio plokščių siūlę užpildykite glaistu IGIS T. Armavimo tinklelį glaistyklės pagalba panardinkite į glaistą. Antrą sluoksnį denkite 4 – 5 cm plačiau, nei ankstesnį. Leiskite glaisto  sluoksniams gerai išdžiūti. Glaistas IGIS T nėra skirtas ištisiniam glaistymui. 

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +8 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 1,5 kg, 5 kg, 8 kg, 16 kg kibirai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580, www.igis.lt.

Atsisiųsti

IGIS T saugos duomenų lapas

Gerbiami klientai,

Primename apie "UAB Igis prekyba" specializuotų parduotuvių klientų aptarnavimo tvarkos pasikeitimus COVID 19 pandemijos metu.

Užsakyti prekes galite elektroniniu paštu arba paskambinę į specializuotus IGIS salonus;

Buvimo parduotuvėje metu prašome dėvėti kaukes ir dezinfekuoti rankas;

Raginame laikytis socialinės distancijos;

Prekes prašome atsiimti darbuotojų nurodytose atsiėmimo vietose;

Jums pageidaujant, prekes sukrausime į automobilį be jokio fizinio kontakto.

Kaip ir anksčiau, NEMOKAMAI PRISTATOME PREKES Į OBJEKTUS.

Visiems linkime sklandaus darbo ir SAUGOKIME VIENI KITŲ SVEIKATĄ!

 

Užsakymai priimami:

Vilniuje: vilnius@igis.lt, tel. +370 649 15155
Kaune: kaunas@igis.lt, tel. +370 699 65528
Klaipėdoje: klaipeda@igis.lt, tel. +370 652 14611
Panevėžyje: panevezys@igis.lt, tel. +370 685 25334

 

You have Successfully Subscribed!