Medienos gruntas

Skirtas naujų ir iki grynos medienos nuvalytų  paviršių: medienos fasadų, pertvarų, tvorų ir kt. gruntavimui prieš dažant juos akriliniais medienos dažais.

Kategorija:

Aprašymas

Medienos gruntas

Giliai įsigeriantis į pagrindą, greitai džiūstantis, akrilinis gruntas medienai. Nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Paskirtis

Medienos gruntas skirtas naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems paviršiams: mediniams fasadams, pertvaroms,  tvoroms ir kt. mediniams paviršiams, prieš dažant juos akriliniais medienos dažais. Įsigerdamas į paviršių, gruntas įmirko paviršinį medienos sluoksnį ir neleidžia drėgmei skverbtis į medieną gilyn. Užtikrina gerą paviršius sukibimą su apdailos medžiagų sluoksniais. Skirtas pjautinei ir obliuotai medienai. Netinka grybelio ir kenkėjų pažeistai medienai. Išorės darbams.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu, arba beoriu purkštuvu. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +8 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

4-7 m²/l. Tikslios sąnaudos priklauso nuo medienos rūšies ir nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Medienos gruntas

Paskirtis: išorės darbams.

Rišiklis: akrilinė dispersija.

Spalva: bespalvis.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (Angl. VOC): <40 g/l.

Tankis (20 °C) LST EN ISO 2811-1: ~1,0 g/cm³.

Nelakiųjų medžiagų kiekis %, LST EN ISO 3251: ~12,5-14,5 %.

pH (20 °C): 8,0-9,0.

Atsparumas statiniam vandens poveikiui, (23±2 °C, 24 h), defektų įvertis:
po 24 val. defektų įvertis lygus 0 (LST EN ISO 2812-2; LST EN ISO 4628-1).

Džiūvimo trukmė (23 ºC @ 50% RH): 1 val. esant +20 °C aplinkos temperatūrai bei 65 % santykiniam oro drėgniui. Visiškai išdžiūsta po  24 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Sąnaudos: pjautinė mediena: 4-7 m²/l dengiant vienu sluoksniu; Obliuota mediena: 6-10 m²/l dengiant vienu sluoksniu; Tikslios sąnaudos priklauso nuo medienos rūšies ir nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: medienos paviršius turi būti švarus ir nepažeistas grybelių, mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. Dulkes, riebalus, suodžius būtina nuvalyti šarminiu valikliu, nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Nuo šakotų vietų reikia pašalinti sakus (mechaniškai arba vaitspirito, acetono, skiediklio 646 pagalba), nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Jei mediena prieš tai buvo dengta aliejumi ar vašku, paviršių reikia nuvalyti iki švarios medienos. Suirusios, papilkėjusios medienos dalys nušlifuojamos. Seną, silpnai prikibusią dangą būtina pašalinti mechaniniu būdu, nuplauti vandeniu ir išdžiovinti. Mikroorganizmų pažeistą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš naudojimą Medienos gruntą reikia gerai išmaišyti rankiniu arba mechanizuotu būdu. Gruntuoti rankiniu būdu voleliu, teptuku, gruntą dengti tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušo. Grunto džiūvimo trukmė – 24 val. Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8 °C, santykinis oro drėgnis 35–80 %.
Negalima gruntuoti veikiant tiesioginiams saulės saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 1 ltr; 3 ltr; 5 ltr; 10 ltr bakeliai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo pažeidimo, nesušaldyti.

Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580, www.igis.lt.

Atsisiųsti

Medienos gruntas saugos duomenų lapas.pdf

Gerbiami klientai,

Primename apie "UAB Igis prekyba" specializuotų parduotuvių klientų aptarnavimo tvarkos pasikeitimus COVID 19 pandemijos metu.

Užsakyti prekes galite elektroniniu paštu arba paskambinę į specializuotus IGIS salonus;

Buvimo parduotuvėje metu prašome dėvėti kaukes ir dezinfekuoti rankas;

Raginame laikytis socialinės distancijos;

Prekes prašome atsiimti darbuotojų nurodytose atsiėmimo vietose;

Jums pageidaujant, prekes sukrausime į automobilį be jokio fizinio kontakto.

Kaip ir anksčiau, NEMOKAMAI PRISTATOME PREKES Į OBJEKTUS.

Visiems linkime sklandaus darbo ir SAUGOKIME VIENI KITŲ SVEIKATĄ!

 

Užsakymai priimami:

Vilniuje: vilnius@igis.lt, tel. +370 649 15155
Kaune: kaunas@igis.lt, tel. +370 699 65528
Klaipėdoje: klaipeda@igis.lt, tel. +370 652 14611
Panevėžyje: panevezys@igis.lt, tel. +370 685 25334

 

You have Successfully Subscribed!