Sügavimmutuskrunt IGIS AG

Krunt on mõeldud poorsete ja imavate pindade (betoon, krohv, kipsplaat) imavuse ühtlustamiseks enne pahteldamist või tapeetimist. Sobib ideaalselt mineraalaluspindade kruntimiseks enne dekoratiivplaatide paigaldamist lahustita liimidega. Sise- ja väliskasutuseks.

Category: