Universalus glaistas TAKTIKA G NAUJIENA

Naujos kartos itin universalus glaistas apdailos darbams. Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas. Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams. Skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Puikiai tinka darbui su aliuminiais apdailos kampais, kompoziciniais profiliais. Galima naudoti užpildant AK tipo gipso kartono siūles (būtinas armavimas). Su Taktika G galėsite atlikti tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbus. 

Kategorija:

Aprašymas

Universalus glaistas TAKTIKA G

Paruoštas naudojimui universalus polimerinis glaistas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas, greitai džiūsta, nepavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Paskirtis

Skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Suformuoja itin lygų paviršių. TAKTIKA G puikiai tinka darbui su aliuminiais ir kompoziciniais apdailos profiliais, taip pat AK tipo gamyklinės gipso kartono siūlės užpildymui.  

Dengimo būdas

Universalus glaistas TAKTIKA G dengiamas rankiniu būdu glaistykle, voleliu arba mechanizuotai purškiant 1-2 sluoksniais. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1l/1m² dengiant 1mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 2mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Universalus glaistas TAKTIKA G

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms.

Rišiklis: akrilo kopolimeras.

Spalva: pilka (džiūstant šviesėja).

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): 1g/l (LST EN ISO 11890-2).

Nelakiųjų medžiagų kiekis: 58,5-60,0% (LST EN ISO 3251:2008).

Tankis (20°C): 1,2-1,3g/cm³ (LST EN ISO 2811-1:2016).

pH (20°C): 8,0-9,0.

Dalelių dydis: 150 µm, max. 200 µm.

Džiūvimo trukmė (23°C 50% RH): galima šlifuoti po 2-4val. 1mm sluoksnis pilną tvirtumą įgauna per 28 paras esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 2mm.

Sąnaudos:1l/m² 1mm storio sluoksniui.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: glaistyklė, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. AK tipo gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos glaistu Taktika G, kito tipo gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos glaistu siūlėms ir įtrūkimams. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai (akytas betonas, gipso kartono plokštės) gruntuojami giluminiu gruntu. Prieš naudojimą glaistą būtina išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Antrą kartą glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 180-220 grubumo abrazyviniu popieriumi arba tinkleliu, po šlifavimo dulkės pašalinamos.

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:   3l, 10l kibirai; 17l maišai.

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5°C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +370 45 584580

Atsisiųsti

TAKTIKA G eksploatacinių savybių deklaracija.pdf

TAKTIKA G saugos duomenų lapas.pdf