Daudzfunkcionāla špaktele TAKTIKA G

Tā ir jaunās paaudzes lietošanai gatava daudzfunkcionāla viegla špaktele izmantošanai iekšdarbiem. Viens produkts gandrīz visiem apdares darbiem. Līdz 3 reizes ātrāks process. Paredzēts betona, ģipškartona, ģipša un citu minerālu virsmu izlīdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas. Ideāli piemērota stūru un AK tipa reģipša plākšņu šuvju apdarei. Ieteicams izmantot gan sākotnējai (uz raupjām virsmām), gan gala līdzināšanai.

Category:

Description

Viegla daudzfunkcionāla špaktele TAKTIKA G

 • Viens produkts gandrīz visiem apstrādes pielietojumiem
 • Līdz 3 reizēm ātrāks process
 • Uz ūdens bāzes
 • Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
 • Ārkārtīgi viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 2 mm biezam slānim
 • Izcila garaiņu caurlaidspēja, neplaisā, elastīgs
 • Žūšanas laikā kļūst gaišāks
 • Mazā ūdens absorbcija nodrošina mazāku krāsas patēriņu
 • Mazāk putekļu
 • Viegls, ērti lietojams un transportējams
 • Draudzīgs videi un veselībai

Lietošana

Betona, reģipša plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas. Ideāli piemērota stūru un AK tipa reģipša plākšņu šuvju apdarei Universālā pildviela TAKTIKA G ir piemērota manuālai uzklāšanai, bet TAKTIKA GM — smidzināšanai vai rullēšanai. Ieteicams izmantot gan sākotnējai (uz raupjām virsmām), gan gala līdzināšanai.

Virsmas sagatavošana

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

Uzklāšana

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. AK tipa reģipša plākšņu šuvēm izmantot līmlenti. Cita veida šuves jāaizpilda, izmantojot šuvju pildījumu IGIS T. Izlīdzinošo kārtu var uzklāt tikai tad, kad šuves ir pilnīgi sausas. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas negruntēt, tikai notīrīt putekļus.

Tehniskā informācija

Darba instrumenti: lāpstiņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole
Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni
Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ºC līdz +25 ºC, relatīvais mitrums 35–80 %
Pārklājuma biezums: 2 mm
Pārklāšanas apjoms: 1 m2/1 l 1 mm biezam slānim
Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): var slīpēt pēc 2-4 stundām, pilna stiprība 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

Nolūks: lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela: akrila kopolimērs
Pildviela: dolomīts, perlīts, mikrolodītes
Šķīdinātājs: ūdens
Krāsa: pelēka (žūšanas laikā kļūst gaišāka)
Blīvums g/cm3: 1,12-1,25 EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri mm: ≤0,15 mm, max. 0,2 mm
pH (20°C): 8,0 – 9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti: CE marķējums EN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā: VdL-RL 03: 5 ppm vai (5,3×10-4) %
Negaistošs vielas saturs %: 57,0-58,0 EN ISO 3251
Reakcija uz uguni: A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija: MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas: nav plaisu EN 13963
Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums — 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Drošības prasību apzīmējums: sargāt no bērniem, izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē, izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Papildus bīstamība: EUH208 – satur maisījumu, kas sastāv no 5-hlor-2-metil-2H-izotiazola-3-viens un 2-metil-2H-izotiazola-3-viens (3:1), 1,2-benzisotiazola-3(2H)-viens. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Utilizācija: neliet notekās, ūdenī vai augsnē. Tukšie un izžuvušie produkta iepakojumi jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Iesaiņojums:
TAKTIKA G
3l, 10l spaiņi, 17l maisi
TAKTIKA GM
17l maisi

Lejupielādēt

Taktika G produkta datu lapa

Taktika G ekspluatācijas īpašību deklarācija

Taktika G drošības datu lapa