Akrilinis giluminis gruntas

IGIS AG

Gruntas skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių paviršių (betono, tinko, gipso kartono plokščių) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ar tapetavimą. Puikiai tinka mineralinių pagrindų gruntavimui prieš klijuojant apdailos plyteles klijais be tirpiklių. Išorės ir vidaus darbams.

Kategorija:

Aprašymas

Akrilinis giluminis gruntas IGIS AG

  • Vandens pagrindo
  • Labai giliai įsiskverbiantis
  • Sutvirtinantis paviršių
  • Laidus vandens garams
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Akrilinis giluminis gruntas IGIS AG skirtas porėtų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (betono, tinko, gipso kartono plokščių) įgeriamumo suvienodinimui prieš glaistymą ir tapetavimą. Puikiai tinka mineralinių pagrindų gruntavimui prieš klijuojant apdailos plyteles klijais be tirpiklių. IGIS AG skirtas išorės ir vidaus darbams.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu, nepaliekant nepadengtų plotų. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +10ºC aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

5-20 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis:
Vidaus ir išorės darbams.

Rišiklis:
Akrilinė dispersija.

Spalva:
Balta

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):
<1 g/l

Tankis (20 ºC):
~1,0 g/cm3

Nelakiųjų medžiagų kiekis:
5,5-7,0 %

pH (20 ºC):
7,0-8,5

Džiūvimo trukmė (23 ºC @  50% RH):
1 val. esant +20 ºC aplinkos temperatūrai bei 65% santykiniam oro  drėgniui. Visiškai išdžiūsta po  24 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Sąnaudos:
5-10 m²/l Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis:
Vanduo.

Darbo įrankiai:
Teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas
ir darbo eiga:
Gruntuojamo paviršius turi būti sausas (drėgmė turi būti 4–8)%. Prieš naudojimą gruntą reikia gerai išmaišyti rankiniu arba mechanizuotu būdu. Gruntas tvirtina ir suvienodina paviršių. Gruntuojama rankiniu būdu voleliu, teptuku arba naudojant beorį purkštuvą. Ant paruošto pagrindo gruntas IGIS AG dengiamas per visą paviršių tolygiu sluoksniu. Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10ºC.  Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui. Esant normalioms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 1 valandą. Gruntas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 14 parų, kai aplinkos temperatūra yra +20 ºC bei oro drėgnis ne didesnis kaip 65%. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankių valymas:
Vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas:
Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų:
EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:
1 l bakelis, 4771341006506
5 l bakelis, 4771341006537
10 l bakelis, 4771341006544

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS AG eksplotacinių savybių deklaracija

IGIS AG techninių duomenų lapas

IGIS AG saugos duomenų lapas