Glaistas siūlėms IGIS T

Skirtas gipso kartono plokščių siūlių užpildymui, betono, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių įtrūkimams bei darbui su apdailos kampais.

Aprašymas

Glaistas siūlėms, įtrūkimams ir kampams IGIS T

  • Vandens pagrindo
  • Paruoštas naudoti
  • Tepamas iki 10 mm storio sluoksniu
  • Itin tvirtas ir elastingas
  • Labai gerai sukimba su pagrindu
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Dengimo būdas

Glaistas IGIS T dengiamas rankiniu būdu glaistykle. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

~0,3 kg/1 tiesiniam gipskartonio siūlės metrui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams

Rišiklis: akrilo kopolimeras

Užpildas: kvarcinis smėlis, specialus 3-komponentis užpildas

Skiediklis: vanduo

Spalva: pilka

Tankis (20°C): 1,70 g/cm¬³

Dalelių dydis: <0,1 mm

pH (20°C): 8,0 – 9,0

Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 13963

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC) /PLOJ: <9,0 g/l / <4,0 g/l LST EN ISO 11890-2

Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 2 ppm arba (1,6×10-4 )%

Nelakiųjų medžiagų kiekis: (81,0-82,0)% LST EN ISO 3251

Degumo klasė: C-s2,d0 LST EN 13501-1

Ardančios apkrovos, kurią pasiekus atsirado pirmasis įtrūkis, vid. reikšmė, N: 79,1

Darbo įrankiai: glaistyklė

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš užtaisant nelygumus ir įtrūkimus su glaistu IGIS T, būtina remontuojamą paviršių nugruntuoti giluminiu gruntu IGIS AG.
Gipso kartono siūlių apdaila:
prieš darbą ir darbo metu glaistą būtina gerai išmaišyti. Siūlę užpildykite glaistu IGIS T. Glaistyklės pagalba armavimo tinklelį panardinkite į glaistą. Antrą sluoksnį denkite 4 – 5 cm plačiau, nei ankstesnį. Leiskite glaisto sluoksniams gerai išdžiūti. Glaistas IGIS T nėra skirtas ištisiniam glaistymui. 

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotės ir barkodai:

1,5 kg kibiras, 4771341008210
5 kg kibiras, 4771341008227
18 kg kibiras, 4771341014617

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5°C iki +30°C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS T eksplotacinių savybių deklaracija

IGIS T saugos duomenų lapas

IGIS T techninių duomenų lapas