Glaistas siūlėms, įtrūkimams ir kampams IGIS T

Skirtas gipso kartono plokščių siūlių užpildymui, betono, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių įtrūkimams bei darbui su apdailos kampais.

Aprašymas

Glaistas siūlėms, įtrūkimams ir kampams IGIS T

  • Vandens pagrindo
  • Paruoštas naudoti
  • Tepamas iki 10 mm storio sluoksniu
  • Itin tvirtas ir elastingas
  • Labai gerai sukimba su pagrindu
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Skirtas gipso kartono plokščių siūlių apdailai, betono, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių įtrūkių užpildymui bei darbui su apdailos kampais.

Gipso kartono plokščių siūlių apdaila

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę glaistu IGIS T ir, jei tai HRAK ar pjautinė gili siūlė, leiskite jai išdžiūti. Antrą sluoksnį denkite su armavimo juosta 4-5 cm plačiau nei ankstesnį. Venkite glaisto pertekliaus, formuokite lygų su glaistomu paviršiumi sluoksnį. Leiskite gerai išdžiūti ir tik tuomet atlikite ištisinį glaistymą pasirinktu IGIS glaistu.

Sąnaudos

~0,3 kg/1 tiesiniam gipskartonio siūlės metrui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Užpildas: kvarcinis smėlis, specialus 3-komponentis užpildas
Skiediklis: vanduo
Spalva: pilka
Tankis: 1,77-1,79 g/cm³
Dalelių dydis: <0,100 mm
pH: 8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 13963
Lakiųjų/pusiau lakiųjų organinių junginių (LOJ/PLOJ) kiekis: <9,0 g/l/<4,0 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 2 ppm arba (1,6×10-4)%
Nelakiųjų medžiagų kiekis: 81,0-82,0 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė: C-s2,d0 LST EN 13501-1
Ardančios apkrovos, kurią pasiekus atsirado pirmasis įtrūkis, vid. reikšmė, N: 79,1

Darbo įrankiai: glaistyklė
Įrankių valymas: vandeniu
Glaistymo sąlygos: +10 °C – +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Maksimalus vieno sluoksnio storis: 10 mm
Sąnaudos: ~0,3 kg/1 m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 3-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

Paviršiaus paruošimas
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Paviršių bei tarpus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Gipso kartono plokščių siūlių apdaila
Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę glaistu IGIS T ir, jei tai HRAK ar pjautinė gili siūlė, leiskite jai išdžiūti. Antrą sluoksnį denkite su armavimo juosta 4-5 cm plačiau nei ankstesnį. Venkite glaisto pertekliaus, formuokite lygų su glaistomu paviršiumi sluoksnį. Leiskite gerai išdžiūti ir tik tuomet atlikite ištisinį glaistymą pasirinktu IGIS glaistu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:
1,5 kg kibiras, 4771341008210
5 kg kibiras, 4771341008227
18 kg kibiras, 4771341014617

Atsisiųsti

IGIS T eksplotaciniu savybiu deklaracija

IGIS T techniniu duomenu lapas

IGIS T saugos duomenu lapas