Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

IGIS TEX

Skirtas mineralinių paviršių (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntavimui prieš tinkavimą dekoratyviniu tinku, taip pat prieš dažymą struktūriniais dažais. Tinka gruntavimui prieš skystus tapetus. Vidaus darbams. 

Kategorijos: ,

Aprašymas

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką IGIS TEX

  • Pagerinantis sukibimą
  • Suvienodinantis paviršiaus įgėrį
  • Lengvai užnešamas
  • Užtikrinantis tolygų džiūvimą
  • Laidus vandens garams
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Gruntas IGIS TEX  skirtas mineralinių paviršių (betono, tinko, gipso kartono plokščių) gruntavimui prieš tinkavimą akriliniu, silikoniniu dekoratyviniu tinku, taip pat pries dažymą struktūriniais dažais. Tinka gruntavimui prieš skystus tapetus. IGIS TEX gruntas suvienodina paviršiaus įgėrį ir atspalvį. Vidaus darbams.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

4-5 m²/l.  Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką IGIS TEX

Paskirtis: vidaus darbams.

Rišiklis: akrilo kopolimero dispersija.

Spalva: balta arba tonuota.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <2g/l.

Tankis (20°C) pagal LST EN ISO 2811-1: ~1,65g/cm³.

Nelakiųjų medžiagų kiekis, LST EN ISO 3251: ~50,0%.

pH (20°C): 8,0-9,0.

Atsparumas statiniam vandens poveikiui, (23±2°C, 24h), defektų įvertis:
po 24val. defektų įvertis 0 (pagal LST EN ISO 2812-2, LST EN ISO 4628-1).

Džiūvimo trukmė (23°C @ 50% RH): 2-2,5 val. esant +20°C aplinkos temperatūrai bei 65% santykiniam oro drėgniui. Visiškai išdžiūsta po 24 val. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Sąnaudos: 4-5 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, beoris purkšuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: gruntuojamas paviršius turi būti sausas (4–8% drėgmės). Mikroorganizmų pažeistą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš naudojimą, gruntą reikia gerai išmaišyti rankiniu arba mechanizuotu būdu. Gruntas tvirtina ir suvienodina paviršių. Gruntuojama rankiniu būdu voleliu, teptuku arba naudojant beorį purkštuvą. Ant paruošto pagrindo gruntas IGIS TEX dengiamas per visą paviršių tolygiu sluoksniu. Dengiamo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10 °C. Negalima dengti veikiant tiesioginiams saulės spinduliams, pučiant stipriam vėjui, esant dideliam oro drėgniui bei lyjant lietui. Esant normalioms aplinkos sąlygoms paviršius išdžiūsta per 2 valandas. Gruntas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 14 parų, kai aplinkos temperatūra yra +20°C bei oro drėgnis ne didesnis kaip 65%. Esant žemesnei temperatūrai džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:

1 l kibiras, 4771341013290
3 l kibiras, 4771341014686
10 l kibiras, 4771341013313

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS TEX eksplotacinių savybių deklaracija

IGIS TEX techninių duomenų lapas

IGIS TEX saugos duomenų lapas