Visiškai matiniai lubų dažai IGIS L

Vidaus patalpų lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui. Puikiai dengiantys, gerai susiliejantys, nepavojingi aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Aprašymas

Visiškai matiniai lubų dažai IGIS L

  • Vandens pagrindo
  • Tvirtai sukimba su paviršiumi
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Vidaus patalpų lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipskartonio plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Lubas pradėkite dažyti nuo lango pusės šviesos sklidimo kryptimi. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Sąnaudos

6-7 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: ~1,45 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <23 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 7 ppm arba (7×10-4) %
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: ~46,0 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį: smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300
Blizgumo laipsnis, 85⁰: <5 (dulsvai matiniai) LST EN 13300

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, dažų purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80)% santykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
Sąnaudos: 6-7 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.
Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu. Nelygų paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.
Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3% koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgų dažytą paviršių  pašlifuokite ir nuvalykite dulkes. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos užglaistykite pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą.

Dažymas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Lubas pradėkite dažyti nuo lango pusės šviesos sklidimo kryptimi. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Pakuotė: 

1 l kibiras, 4771341007633
3 l kibiras, 4771341007626
10 l kibiras, 4771341007602

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS L saugos duomenų lapas

IGIS L techninių duomenų lapas

IGIS L eksploatacinių savybių deklaracija