Medienos dažai

Skirti naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams – fasadams, medinėms konstrukcijoms, pertvaroms, tvoroms ir kt. Puikiai tinka pjautinės ir obliuotos medienos dažymui. Dažų sudėtyje sudėtyje esančios veikliosios medžiagos saugo paviršių nuo žalingo mikroorganizmų poveikio (mėlynavimo, puvimo).

Aprašymas

Medienos dažai

  • Vandens pagrindo
  • 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
  • Atsparūs atmosferos poveikiui
  • Elastingi ir laidūs vandens garams
  • Tvirtai sukimbantys su paviršiumi
  • Gerai dengiantys ir susiliejantys
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Medienos dažai skirti naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams – fasadams, mediniams konstruktyvams, pertvaroms, tvoroms ir kt. Dažų sudėtyje sudėtyje esančios veikliosios medžiagos saugo paviršių nuo žalingo mikroorganizmų poveikio (mėlynavimo, puvimo). Puikiai tinka pjautinės ir obliuotos medienos dažymui.

Paviršiaus paruošimas

Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip (12- 18)% drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifuokite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Prieš dažymą medieną gruntuokite MEDIS GR. Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiauškite abrazyviniu popieriumi. Naudokite cinkuotas vinis ir kabes. Neapdorotas metalines detales atskirai padenkite antikoroziniu metalo gruntu bei dažais.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Antrą kartą dažykite visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Nedirbkite labai karštu ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių.

Sąnaudos

Pjautinei medienai: 4-5 m2/l; obliuotai medienai: 6-8 m2/l.

Techninė informacija

Paskirtis: išorės darbams.

Rišamoji medžiaga: akrilas.

Spalva: balta arba tonuota.

Tankis (20 °C), LST EN ISO 2811-1: ~1,20-1,36 g/cm­³ (priklausomai nuo dažų bazės).

Nelakiųjų medžiagų kiekis, LST EN ISO 3251: 40-43 % (priklausomai nuo dažų bazės).

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <30 g/l.

pH (20 °C): 8,0-9,0.

Blizgumo laipsnis (LST EN 13300): pusiau blizgantys(Gardner 60° – <60; Gardner 85° – ≥ 10).

Dengiamumas pagal LST EN 927-1: nepermatomoji danga, uždengianti visas pagrindo spalvas raštus, bet nepaslepianti paviršiaus profilio.

Galutinio naudojimo kategorija pagal LST EN 927-1: pusiau stabilioji (mediniai namai ir vasarnamiai, tvoros, sujungimai iškišomis ir išėmomis).

Sausos plėvelės storis pagal LST EN 927-1: vidutinis (vieno sluoksnio storis 20-60 µm).

Naudojimo sąlygos pagal LST EN 927-1: tarpinės (vidutinis klimatas ir pusiau dengtoji ir atviroji konstrukcija).

Vandens absorbcija, LST EN 927-5 (danga: medienos gruntas+medienos dažai): pusiau stabilioms sistemoms ≤0,250 kg/m².

Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2 °C, 24 h) pagal LST EN ISO 2812-2; LST EN ISO 4628-1: > 24 LST EN ISO 2812-2; 0 LST EN ISO 4628-1;

Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, LST EN ISO 11998:  <5 µm, 1 klasė šlapiam trynimui pagal LST EN 13300+AC:2004.

Sąnaudos: pjautinė, neobliuota mediena: 4-5 m²/l; Obliuota mediena: 6-8 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus ir nepažeistas grybelių. Mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. Nuo šakų pašalinkite visus sakus ir natūralius medienos aliejus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste). Jeigu mediena labai sakinga, paviršiaus valymui naudoti acetoną, skiediklį 646, arba jiems analogiškus. Jeigu dažoma mediena prieš tai buvo dengta aliejumi ar vašku, paviršių būtina nuvalyti iki švarios medienos. Po to paviršių reikia gerai nuplauti ir leisti pilnai išdžiūti. Seną, silpnai sukibusį medienos sluoksnį, besilupančius dažus reikia pašalinti mechaniškai. Ypač kruopščiai apdorokite lentų galus. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš dažymą medieną rekomenduojame gruntuoti IGIS Medienos gruntu. Delsiant gruntuoti, medienos paviršių ima veikti nepalankios oro sąlygos, todėl gruntas gali įsigerti prasčiau. Grunto džiūvimo trukmė – mažiausiai 24 val. Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių būtina pašiaušti abrazyviniu popieriumi. Metalines detales, medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant metalinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikoroziniu metalo gruntu, po to metalo dažais. Medienos dažai dengiami voleliu, teptuku arba mechanizuotu būdu. Naujus medinius paviršius rekomenduojama dengti ne mažiau kaip 2 kartus. Toks paviršius yra atsparesnis atmosferos ir mechaniniam poveikiui, yra tolygesnio atspalvio. Anksčiau dažytų paviršių atnaujinimui ta pačia spalva, pakanka vieno dažų sluoksnio. Dažydami teptuku, dažus tepkite išilgai medienos plaušui vienodu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens arba saulės spindulių. Vieno sluoksnio sausos dangos storis turi būti 40-50 µm. 

Dažymo sąlygos: dažant paviršių ir džiūstant dažams oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis 35-80 %. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam vėjui, lyjant.

Džiūvimo trukmė: dulkės nelimpa po 1 val., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja).

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti ir valyti po 28 dienų. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pvz. ūkiškas muilas). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Plovimui naudokite šiltą (~30 °C) vandenį. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkšta kempine arba šluoste. Valydami aštriu šepečiu ar kempine, pažeisite dažų paviršių.

Įrankių valymas: iš karto po darbo vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:

Medienos dažai A bazė
0,9 l kibiras, 4771341009415
2,7 l kibiras, 4771341009408
9 l kibiras, 4771341009385

Medienos dažai C bazė
0,9 l kibiras, 4771341009491
2,7 l kibiras, 4771341009484
9 l kibiras, 4771341009460

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

Medienos dažai techninių duomenų lapas

Medienos dažai saugos duomenų lapas

Medienos dažai eksplotacinių savybių deklaracija