Medienos dažai IGIS MEDIS

Skirti naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams – fasadams, medinėms konstrukcijoms, pertvaroms, tvoroms ir kt. Puikiai tinka pjautinės ir obliuotos medienos dažymui. Dažų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos saugo paviršių nuo žalingo mikroorganizmų poveikio (mėlynavimo, puvimo).

Aprašymas

Medienos dažai IGIS MEDIS

  • Vandens pagrindo
  • 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
  • Atsparūs atmosferos poveikiui
  • Elastingi ir laidūs vandens garams
  • Tvirtai sukimbantys su paviršiumi
  • Gerai dengiantys ir susiliejantys

Paskirtis

Medienos dažai skirti naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams paviršiams – fasadams, mediniams konstruktyvams, pertvaroms, tvoroms ir kt. Dažų sudėtyje sudėtyje esančios veikliosios medžiagos saugo paviršių nuo žalingo mikroorganizmų poveikio (mėlynavimo, puvimo). Puikiai tinka pjautinės ir obliuotos medienos dažymui.

Paviršiaus paruošimas

Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip (12- 18)% drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifuokite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Prieš dažymą medieną gruntuokite MEDIS GR. Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiauškite abrazyviniu popieriumi. Naudokite cinkuotas vinis ir kabes. Neapdorotas metalines detales atskirai padenkite antikoroziniu metalo gruntu bei dažais.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų.  Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Didelius plotus dažykite be pertrūkių, juos galima daryti tik kampuose. Medienos paviršiaus apsaugojimui, rekomenduojama jį dažyti teptuku

Sąnaudos

Pjautinei medienai: 4-5 m2/l; obliuotai medienai: 6-8 m2/l.

Techninė informacija

Paskirtis: medienos paviršiaus apsaugai
Rišiklis: akrilas
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: 1,20-1,36 g/cm³ (priklausomai nuo bazės)
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <26 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 40,0-43,0 % (priklausomai nuo bazės)
Blizgumo laipsnis, 60⁰/85⁰: <60/≥10 (pusiau blizgantys) LST EN 13300
Dengiamumas: nepermatomoji danga, kuri uždengia visas pagrindo spalvas ir raštus, bet nepaslepia viršaus profilio LST EN 927-1
Galutinio naudojimo kategorija: pusiau stabilioji (mediniai namai ir vasarnamiai, tvoros, sujungimai iškišomis ir išėmomis) LST EN 927-1
Sausos plėvelės storis, μm: vidutinis (vieno sluoksnio storis 20-60 μm) LST EN 927-1
Naudojimo sąlygos: tarpinės (vidutinis klimatas ir pusiau dengtoji ir atviroji konstrukcija) LST EN 927-1
Vandens absorbcija: pusiau stabilioms sistemoms ≤ 0,250 kg/m² EN 927-5
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2 °C, 24h) defektų įvertis: >24 LST EN ISO 2812-2; 0 LST EN ISO 4628-1;
Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, μm: <5 LST EN ISO 11998; 1 klasė LST EN 13300+AC

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, dažų purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80)% santykinis oro drėgnis. Nedažykite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
Sąnaudos: pjautinei medienai: 4-5 m2/l; obliuotai medienai: 6-8 m2/l.
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas:
Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 12-18 % drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifuokite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Prieš dažymą medieną gruntuokite MEDIS GR. Anksčiau blizgiais dažais dažytą paviršių pašiauškite abrazyviniu popieriumi. Naudokite cinkuotas vinis ir kabes. Neapdorotas metalines detales atskirai padenkite antikoroziniu metalo gruntu bei dažais.

Dažymas:

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Didelius plotus dažykite be pertrūkių, juos galima daryti tik kampuose. Medienos paviršiaus apsaugojimui, rekomenduojama jį dažyti teptuku.

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:

Medienos dažai A bazė
0,9 l kibiras, 4771341009415
2,7 l kibiras, 4771341009408
9 l kibiras, 4771341009385

Medienos dažai C bazė
0,9 l kibiras, 4771341009491
2,7 l kibiras, 4771341009484
9 l kibiras, 4771341009460

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS MEDIS saugos duomenų lapas

IGIS MEDIS techninių duomenų lapas

IGIS MEDIS eksploatacinių savybių deklaracija