Lengvasis smulkiagrūdis glaistas MIKROSFERA

Lengvasis smulkiagrūdis glaistas, skirtas betono, gipso kartono plokščių, glaistytų, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

Aprašymas

Lengvasis smulkiagrūdis glaistas MIKROSFERA

  • Vandens pagrindo
  • Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
  • Lengvai išlyginamas iki 3 mm storio sluoksniu
  • Puikiai praleidžia garus, greitai džiūsta, netrūkinėja, elastingas
  • Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
  • Lengvai šlifuojamas, mažiau dulka
  • Mažai sveria, todėl patogu dirbti ir transportuoti
  • Tinka ekologinei statybai

Paskirtis

Paruoštas naudoti lengvasis smulkiagrūdis polimerinis glaistas vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, glaistytų, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

Darbo įrankiai

Glaistyklė, purkštuvas, volelis

Dengimo būdas

Glaistas MIKROSFERA pritaikytas glaistyti glaistykle, o MIKROSFERA S – purškimui arba volavimui. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1 l/1 m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 3 mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms

Rišiklis: akrilo kopolimeras.

Užpildas: perlitas, dolomitas

Skiediklis: vanduo

Spalva: balta, baltai gelsva

Tankis (20 °C): ~1,0 g/cm³ LST EN ISO 2811-1

Dalelių dydis: <0,15 mm

pH (20 °C): 8,0 – 9,0

Kokybės standartai ir sertifikatai: M1 statybinių medžiagų emisijų klasė, CE ženklinimas. LST EN 15824, LST EN 13963

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC)/PLOJ: <0,5 g/l/<0,5 g/l. LST EN ISO 11890-2

Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 3 ppm arba (3×10-4 )%

Nelakiųjų medžiagų kiekis: (48,0-50,0)% LST EN ISO 3251

Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1

Sukibimo stipris su gipso kartonu (arba su pagrindu) po 28 parų: MPa ≥0,3 LST EN 1542

Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Paviršiaus paruošimas: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos armuojančiu glaistu IGIS T. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai gruntuojami giluminiu gruntu IGIS AG.

Glaistymas: Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Dirbdami mechanizuotai, jei reikia, galite įpilti vandens (<3% tūrio). Antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Maksimalus vieno sluoksnio glaisto storis – 3 mm. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 180-220 grubumo abrazyviniu popieriumi arba tinkleliu. Prieš dažymą glaisto negruntuokite, tik nuvalykite dulkes.

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotės ir barkodai:

MIKROSFERA

1l kibiras, 4771341008630
3l kibiras, 4771341008623
10l kibiras, 4771341013832
17l kibiras, 4771341013641
17l maišas, 4771341013870

MIKROSFERA S

17l kibiras, 4771341015058
17l maišas, 4771341013887

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

Mikrosfera eksplotacinių savybių deklaracija

Mikrosfera saugos duomenų lapas

Mikrosfera techninių duomenų lapas