Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

IGIS TEX

Skirtas mineralinių paviršių (betono, tinko, gipskartonio plokščių) gruntavimui prieš tinkavimą dekoratyviniu tinku, taip pat prieš dažymą struktūriniais dažais. Tinka gruntavimui prieš skystus tapetus. Vidaus darbams. 

Aprašymas

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką IGIS TEX

  • Pagerinantis sukibimą
  • Suvienodinantis paviršiaus įgėrį
  • Lengvai užnešamas
  • Užtikrinantis tolygų džiūvimą
  • Laidus vandens garams
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Gruntas IGIS TEX  skirtas mineralinių paviršių (betono, tinko, gipso kartono plokščių) gruntavimui prieš tinkavimą akriliniu, silikoniniu dekoratyviniu tinku, taip pat pries dažymą struktūriniais dažais. Tinka gruntavimui prieš skystus tapetus. IGIS TEX gruntas suvienodina paviršiaus įgėrį ir atspalvį. Vidaus darbams.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu. Gruntuoti esant ne žemesnei kaip +10°C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

4-5 m²/l.  Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: 1,62-1,65 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <2 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 6 ppm arba (6×10-4)%
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį, μm: stambus (iki 1500 μm) LST EN 13300
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: ~50,0 %
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) ⁰C, h: po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis. Gruntavimo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška danga.
Sąnaudos: 4-5 m2/l.
Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): 2-2,5 val. Pilnai išdžiūsta po ~24 val., priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus, nuvalytas nuo dulkių, purvo ir riebalų. Naujai užneštą betono sluoksnį gruntuokite ne anksčiau kaip po 14 dienų, jis turi būti gerai sukietėjęs.

Gruntavimas
Prieš naudojimą ir naudojimo metu gruntą gerai išmaišykite. Užneškite vieną grunto sluoksnį per visą paviršių tolygiu sluoksniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:

1 l kibiras, 4771341013290
3 l kibiras, 4771341014686
10 l kibiras, 4771341013313

Atsisiųsti

IGIS TEX techninių duomenų lapas

IGIS TEX eksploatacinių savybių deklaracija

IGIS TEX saugos duomenų lapas