Dekoratyvinis tinkas vidaus darbams DTV, DTVS

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinkuotų, glaistytų paviršių, gipso kartono plokščių, betono ir pan.) dekoratyviai apdailai. Tinka gyvenamųjų ir viešųjų patalpų apdailai.

Aprašymas

Dekoratyvinis tinkas vidaus darbams DTV, DTVS

  • Lengvai užnešamas
  • Tvirtai sukimbantis su pagrindu
  • Laidus vandens garams
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Dekoratyvinis struktūrinis akrilinis tinkas vidaus darbams su natūralaus marmuro grūdeliais. Mineralinių pagrindų, tokių kaip betonas, tinkas, plytų mūras, gipso kartono plokštės ir kitų, dekoratyvinei apdailai pastatų viduje.

Dengimo būdas

Tinkas gali būti užnešamas rankiniu būdu glaistykle arba mechanizuotu būdu. Prieš naudojimą dekoratyvinį tinką būtina išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Ant paruošto pagrindo dekoratyvinė tinko masė per visą paviršių dengiama plienine lygia glaistykle, storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui. Dengiama vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto sluoksnio. Purškiant parenkamas grūdelių dydį atitinkantis purkštukas. Kai dekoratyvinio tinko masė nebelimpa prie įrankio, lengvai trinant tinko paviršių plastikine (galima poliestirinenine arba poliuretanine) trintuve (“samanėlę” sukamais judesiais, “lietutį” sukamais, horizontaliais ir vertikaliais) išgaunama galutinė faktūra.
Svarbu: vienos plokštumos padengimui rekomenduojame naudoti vienos gamybos partijos dekoratyvinį tinką. Skirtingų gamybos partijų dekoratyvinį tinką būtinai supilkite į vieną talpą ir gerai išmaišykite rankiniu arba mechaniniu būdu. Dirbti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui. Prieš dedant dekoratyvinį tinką, būtina visada naudoti gruntą IGIS TEX.

Sąnaudos

  • 1,5-2,0 kg/m² DTV 1,0 mm (samanėlė);
  • 2,0-2,5 kg/m² DTV 1,5 mm (samanėlė);
  • 1,5-2,5 kg/m² DTV 1,5 mm (raižytas).

Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams
Rišiklis: akrilo kopolimero dispersija
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: 1,83 – 1,98 kg/cm³
pH: 8,3-9,3
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <8 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 61,5-71,0 % priklausomai nuo tinko tipo
Adhezija. Sukibimo stipris atplėšiant (po 28 parų, pagrindas – betonas): ≥0,3 MPa LST EN 1542

Darbo įrankiai: trintuvė, glaistyklė, beoris purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Sąnaudos: 1,5-2 kg/m²
Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): 24 valandos. Tinkas visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 2-3 dienas.

Paviršiaus paruošimas
Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, sausas, švarus, išlaikyti apkrovą. Paviršių nugruntuokite gruntu IGIS TEX.

Tinkavimas
Prieš naudojimą ir naudojimo metu tinką išmaišykite. Tinko masę denkite storiu, lygiu didžiausių grūdelių dydžiui ir išlyginkite. Kai tinko masė nelimpa prie įrankio, lengvai trinkite paviršių poliuretano lentele arba plastikine trintuve, jam suteikdami norimą faktūrą. Tinkui kietėjant, venkite skersvėjų.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:

„samanėlė“:
IGIS DTVS 1 mm 17 kg kibiras, 4771341011746
IGIS DTVS 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008418
IGIS DTVS 1 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341011753
IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341012149

„lietutis“:
IGIS DTV 1,5 mm 17 kg kibiras, 4771341008807
IGIS DTVS 1,5 mm „C“ 17 kg kibiras, 4771341009767

 

Atsisiųsti

IGIS DTV 1,5 mm eksploatacinių savybių deklaracija

IGIS DTV 1,5 S mm eksploatacinių savybių deklaracija

IGIS DTV 1,0 mm eksploatacinių savybių deklaracija

IGIS DTV techninių duomenų lapas

IGIS DTV saugos duomenų lapas