Giluminis apsauginis medienos gruntas MEDIS GR

Skirtas naujų ir iki grynos medienos nuvalytų  paviršių: medienos fasadų, pertvarų, tvorų ir kt. gruntavimui prieš dažant juos akriliniais medienos dažais.

Aprašymas

Giluminis apsauginis medienos gruntas MEDIS GR

  • Vandens pagrindo
  • Giliai įsigeriantis
  • Mažinantis pagrindo įgėrį
  • Užtikrinantis gerą paviršiaus sukibimą
  • Silpno kvapo

Paskirtis

Vandeninis giluminis apsauginis gruntas medienai. Pjautinei ir obliuotai medienai gruntuoti prieš apdorojant ją vandeninėmis medienos apdailos priemonėmis. Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, terasoms, durims, langams, grindims, tvoroms ir kt. Netinka grybelių ir kenkėjų pažeistai medienai.

Dengimo būdas

Gruntuojama teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu. Gruntuoti ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis. Negruntuokite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių.

Sąnaudos

Pjautinė mediena: 4-7 m²/l; obliuota mediena: 6-10 m²/l dengiant vienu sluoksniu. Tikslios sąnaudos priklauso nuo medienos rūšies ir nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: išorės darbams
Rišiklis: akrilinė dispersija
Skiediklis: vanduo
Spalva: balkšva, balta
Tankis: ~1,000 g/cm³
pH: 7,5-8,5
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <40 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis: 12,0-13,0 % LST EN ISO 3251
Atsparumas statiniam vandens poveikiui(23±2)⁰C, h: po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0(S0) LST EN ISO 4628-1

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis. Negruntuokite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių.
Sąnaudos: pjautinė mediena: 4-7 m²/l; obliuota mediena: 6-10 m²/l, dengiant vienu sluoksniu
Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): 1 val. Visiškai išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

Paviršiaus paruošimas
Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 12-18 % drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifuokite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Gruntavimas
Prieš naudojimą gruntą išmaišykite. Denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Būtina gruntuoti pjovimo vietas, lentų, rastų galus, plokščių sujungimus. Prieš dengiant apdailos sluoksnį palaukite, kol paviršius išdžius, mažiausiai 24 valandas.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:

1 l bakelis, 4771341009934
5 l bakelis, 4771341009910
10 l bakelis, 4771341009903

Atsisiųsti

MEDIS GR saugos duomenu lapas

MEDIS GR techninių duomenų lapas

MEDIS GR eksploatacinių savybių deklaracija