Universalus glaistas TAKTIKA G

Naujos kartos itin universalus glaistas apdailos darbams. Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas. Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams. Skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Puikiai tinka darbui su aliuminiais apdailos kampais, kompoziciniais profiliais. Galima naudoti užpildant AK tipo gipso kartono siūles (būtinas armavimas). Su Taktika G galėsite atlikti tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbus. 

Aprašymas

Universalus glaistas TAKTIKA G

 • Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams
 • Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas
 • Vandens pagrindo
 • Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
 • Lengvai išlyginamas iki 2 mm storio sluoksniu
 • Puikiai praleidžia garus, netrūkinėja, elastingas
 • Greičiau džiūna, džiūdamas bąla
 • Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
 • Mažiau dulka
 • Mažai sveria, todėl patogu dirbti ir transportuoti
 • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Paruoštas naudoti universalus lengvasis polimerinis glaistas vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą.
Glaistas TAKTIKA G pritaikytas glaistyti glaistykle, o TAKTIKA G Roll & Spray – purškimui arba volavimui.

Puikiai tinka darbui su apdailos kampais, AK tipo gipso kartono siūlėms. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

Glaistymas

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. AK tipo gipso kartono plokščių siūles užpildykite glaistu, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą ir palikite džiūti. Kitų tipų gipso kartono plokščių siūles užglaistykite armuojančiu siūlių glaistu IGIS T. Visiškai išdžiūvus siūlėms atlikite ištisinį glaistymą, o antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Sąnaudos

1 l/m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 2 mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Užpildas: dolomitas, perlitas, mikrosferos
Skiediklis: vanduo
Spalva: pilka (džiūstant šviesėja)
Tankis: 1,12-1,25 g/cm³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis: ≤0,15 mm, max. 0,2 mm
pH: 8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <1 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3×10-4)%
Nelakiųjų medžiagų kiekis: 57,0-59,0 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu: MPa ≥0,3 LST EN 1542
Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Darbo įrankiai: glaistyklė, purkštuvas, volelis
Įrankių valymas: vandeniu
Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis
Maksimalus vieno sluoksnio storis: 2 mm
Sąnaudos: ~1 l/m² 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

Paviršiaus paruošimas
Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Glaistymas
Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. AK tipo gipso kartono plokščių siūles užpildykite glaistu, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą ir palikite džiūti. Kitų tipų gipso kartono plokščių siūles užglaistykite armuojančiu siūlių glaistu IGIS T. Visiškai išdžiūvus siūlėms atlikite ištisinį glaistymą, o antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos

Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 ⁰C iki +30 ⁰C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.

Pakuotės ir brūkšniniai kodai:
TAKTIKA G
3 l kibiras, 4771341014549
10 l kibiras, 4771341013658
15 l maišas, 4771341015478
TAKTIKA GS
15 l maišas, 4771341015485

Atsisiųsti

Taktika G eksploataciniu savybiu deklaracija

Taktika G saugos duomenu lapas

Taktika G techniniu duomenu lapas