Universaalpahtel TAKTIKA G

Uue põlvkonna universaalne viimistluspahtel. Kuni 3x kiirem töövoog. Üks toode praktiliselt kogu viimistlustööks. Betooni, kipsplaadi, krohvitud ja muude mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeetimist. Ideaalne töötamisel alumiiniumist nurgaviimistlusribade ja komposiitprofiilidega. Võib kasutada AK-tüüpi kipsplaadiliidete täitmiseks (vajalik on armatuur). Taktika G võimaldab teha nii ettevalmistust (ebatasastel pindadel) kui ka viimistluspahtelduseks.

Category:

Kirjeldus

Universaalpahtel TAKTIKA G

 • Üks toode peaaegu kogu viimistlustööks.
 • Kuni 3 korda kiirem protsess
 • Veepõhine
 • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
 • Ülimalt lihtne peale kanda ja siluda kuni 2 mm paksuseks kihiks
 • Suurepärane auru läbilaskvus, ei pragune, elastne
 • Kuivades muutub heledamaks
 • Väike veeimavus tagab väiksema värvikulu
 • Vähem tolmu
 • Kerge, mugav kasutada ja transportida
 • Keskkonna- ja tervisesõbralik

Kasutusala

Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeedi liimimist. Sobib suurepäraselt viimistlusnurkade, AK-tüüpi kipsplaadi vuukide töötlemiseks.
Kerge universaalpahtel TAKTIKA G sobib käsitsi pealekandmiseks, TAKTIKA Roll & Spray pihustamiseks või rullimiseks.

Katvus

1 m²/l 1 mm paksuse kihina. Ühe kihi maksimaalne paksus on 2 mm.

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit, perliit, mikrokerad
Lahusti: vesi
Värv: hall (kuivades muutub heledamaks)
Tihedus, g/cm³: 1,12-1,25 EN ISO 2811-1
Osakeste suurus, mm: ≤0,15, max. 0,2
pH (20°C): 8,0 – 9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgisEN 15824, EN 13963
VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 5 ppm või (5,3×10-4) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus, %: 57,0-58,0 EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 2 mm
Katvus: 1 m²/l 1 mm paksuse kihina
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida IGIS AG-ga.

Pahtli pealekandmine

Enne kasutamist segada hoolikalt. AK-tüüpi kipsplaatide vuugid täita pahtli ja armeerimislindiga, teist tüüpi vuugipahtliga IGIS T. Kui vuugid on täielikult kuivanud, saab teha lauspahtelduse. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Enne värvimist mitte kasutada kruntvärvi, eemaldada vaid tolm.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend:

TAKTIKA G
3l, 10l ämbrid, 17l kotid
TAKTIKA GS
17 l ämbrid, 17l kotid

Lae alla

Taktika G toimivusdeklaratsioon

Taktika G toote andmeleht

Taktika G ohutuskaart