Kerge jämedateraline pahtel MAKROSFERA

Kerge jämepahtel betooni, kipsplaadi, krohvitud ja muude mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeetimist. Saab kergesti kasutada tekstuurpindade loomiseks. Parandab seinte heli- ja soojusisolatsiooni. Soovitatav esimese tasanduskihi ebatäpsuste silumiseks.

 

Category:

Kirjeldus

Kerge jämedateraline pahtel MAKROSFERA

  • Täidab ideaalselt suuremad ebatasasused
  • Tasandab karedad pinnad
  • Veepõhine
  • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
  • Lihtne peale kanda ja siluda kuni 5 mm paksuseks kihiks
  • Suurepärane auru läbilaskvus, kiire kuivamine, ei pragune, elastne
  • Väike veeimavus tagab väiksema värvikulu
  • Lihtne lihvida, vähem tolmu
  • Kerge, mugav kasutada ja transportida
  • Sobib säästvaks ehituseks

Kasutusala

Kasutusvalmis kerge jämedateraline polümeerpahtel sisetöödeks.
Kerge jämedateraline pahtel MAKROSFERA sobib käsitsi pealekandmiseks, MAKROSFERA Roll & Spray pihustamiseks või rullimiseks.
Esmaseks tasandavaks kihiks jämedalt krohvitud ning teistele mineraalsetele pindadele.

Katvus

1 m²/l 1 mm paksuse kihina. Kihi paksus: 5 mm.

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit, perliit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus: ~1,0 g/cm³ EN ISO 2811-1
Osakeste suurus: <0,200 mm
pH: 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC ja SVOC: <0,5 g/l ja <0,5 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 3 ppm või (3×10-4) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus: 48,0-50,0 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,dO EN 13501-1
Nakkumine: MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 5 mm
Katvus: 1 m²/l 1 mm paksuse kihina
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 3-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida IGIS AG-ga

Pahtli pealekandmine

Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend:
MAKROSFERA
1 l, 3 l, 10 l, 17 l ämbrid, 17 l kotid
MAKROSFERA S:
17 l ämbrid, 17 l kotid

Lae alla

Makrosfera toimivusdeklaratsioon
Makrosfera toote andmeleht
Makrosfera ohutuskaart