Värv kasutamiseks
puitfassaadidel

Puitpindade tõhus kaitse
ilmastikumõjude eest.