Puiduvärv MEDIS

Uutele ja eelnevalt värvitud puitpindadele: fassaadid, puitstruktuurid, vaheseinad, piirdeaiad jne. Ideaalne saetud ja hööveldatud puidu jaoks. Värvis sisalduvad toimeained kaitsevad pinda mikroorganismide kahjuliku mõju eest (sinavus, mädanik).

Kirjeldus

Puiduvärv MEDIS

Poolläikiv vesialuseline akrüülvärv puitpindade kaitsmiseks välitingimustes. 

Kasutusala
Uutele ja varem värvitud puitpindadele: fassaadid, puitkonstruktsioonid, piirded, aiad jne. Sobib suurepäraselt sae- ja höövelpuidu värvimiseks.  

Omadused
Värv katab pinna elastse, auru läbilaskva kihiga, mis kaitseb puitu deformatsioonide, ilmastikumõjude ja UV-kiirguse eest. Suurepärane nake varem värvitud pinnaga, hea katvus, tasandumine. Aktiivsed komponendid kaitsevad pinda mikroorganismide kahjuliku mõju eest (sinetus, mädanik). Vähese lõhnaga, ohutu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele.  

Pinna ettevalmistamine
Puit peab olema kuiv, maksimaalse niiskusega 12–18% töötlemise kõikidel etappidel. Pind peab olema puhas, vastupidav, ilma seenkahjustusteta. Lihvida kahjustatud või halliks tõmbunud pind. Lahtine, vana värv eemaldada. Puhastada pind tolmust, rasvast ja tahmast leeliselise puhastusainega. Eemaldada kõik vanad õli, vaha või vaigu jäljed kuni puhta puiduni (white spiriti, atsetooni või lahusti 646 abi). Pesta töödeldud pindu hoolikalt veega ja lasta kuivada. Enne värvimist kruntida puitu MEDIS GR krundiga. Lihvida eelnevalt läikiva värviga värvitud pindu liivapaberiga. Kasutada tsingitud naelu ja klambreid. Katta töötlemata metallpinnad korrosioonivastase krundi ja värviga. 

Värvimine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Värv kanda peale pintsli, rulli või pihustiga 1–2 kihina. Ühe pinna värvimiseks kasutada ühest partiist pärinevat värvi.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

LOÜ väärtus EL piirmäär (alamkategooria 1.1.4 VDM (A/d/WB – 2004/42/EL): 130 g/l (2010)), maks. LOÜ kogus selles tootes <26 g/l.

Katvus:
4–5 m²/ 1 l värvides saetud lauda 2 kihis
6–8 m²/ 1 l värvides hööveldatud lauda 2 kihis

Lae alla

IGIS MEDIS toimivusdeklaratsioon

IGIS MEDIS ohutuskaart

IGIS MEDIS toote andmeleht