Kerge peeneteraline pahtel MIKROSFERA

Kerge peenpahtel betooni, kipsplaadi, krohvitud ja muude mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeetimist. Parandab seinte heli- ja soojusisolatsiooni. Soovitatav viimaseks viimistluskihiks enne värvimist.

Category:

Kirjeldus

Kerge peeneteraline pahtel MIKROSFERA

  • Veepõhine
  • Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
  • Lihtne peale kanda ja siluda kuni 3 mm paksuseks kihiks
  • Suurepärane auru läbilaskvus, kiire kuivamine, ei pragune, elastne
  • Väike veeimavus tagab väiksema värvikulu
  • Lihtne lihvida, vähem tolmu
  • Kerge, mugav kasutada ja transportida
  • Sobib säästvaks ehituseks

Kasutusala

Kasutusvalmis kerge peeneteraline polümeerpahtel sisetöödeks.
Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesidispersioonvärviga värvimist ja tapeedi liimimist. Mitmeotstarbeline pahtel MIKROSFERA sobib käsitsi pealekandmiseks, MIKROSFERA Roll & Spray  pihustamiseks või rullimiseks.
Soovitatakse nii esmaseks (krobelistel pindadel) kui ka lõppkihiks.

Katvus

1 m²/l 1 mm paksuse kihina. Kihi paksus: 3 mm.

Tehnilised andmed

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine: akrüül-kopolümeer
Täiteaine: dolomiit, perliit
Lahusti: vesi
Värv: valge, valkjaskollane
Tihedus: ~1,0 g/cm³ EN ISO 2811-1
Osakeste suurus: <0,150 mm
pH: 8,0-9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: ehitusmaterjalide heitmeklass M1, CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC ja SVOC: <0,5 g/l ja <0,5 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 3 ppm või (3×10-4)%
Mittelenduvate ühendite sisaldus: 48,0-50,0 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine: MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol
Tööriistade puhastamine: veega
Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus
Kihi paksus: 3 mm
Katvus: 1 m²/l 1 mm paksuse kihina
Kuivamisaeg (23 ⁰C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 3-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

Pinna ettevalmistamine
Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida IGIS AG-ga.

Pahtli pealekandmine
Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

Jäätmehooldus: ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.

Ettevaatusabinõud: hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Täiendav ohutusteave: EUH208 – sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis – 1 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast.

Pakend:
MIKROSFERA
1 l, 3 l, 10 l, 17 l ämbrid, 17 l kotid
MIKROSFERA S
17 l ämbrid, 17 l kotid

Lae alla

Mikrosfera toimivusdeklaratsioon

Mikrosfera toote andmeleht

Mikrosfera ohutuskaart