Lengvasis stambiagrūdis glaistas MAKROSFERA

Paruoštas naudoti lengvasis stambiagrūdis polimerinis glaistas vidaus darbams. Skirtas pirmam grubiai tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimo sluoksniui.

Aprašymas

Lengvasis stambiagrūdis glaistas MAKROSFERA

• Puikiai užpildo didesnius nelygumus
• Suformuoja šiurkštų paviršių
• Vandens pagrindo
• Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
• Lengvai išlyginamas iki 5 mm storio sluoksniu
• Puikiai praleidžia garus, greitai džiūsta, netrūkinėja, elastingas
• Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
• Lengvai šlifuojamas, mažiau dulka
• Mažai sveria, todėl patogu dirbti ir transportuoti
• Saugus aplinkai ir žmogui

Dengimo būdas

Glaistas MAKROSFERA pritaikytas glaistyti glaistykle, o MAKROSFERA S – purškimui arba volavimui. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1 l/1 m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 5 mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms

Rišiklis: akrilo kopolimeras

Užpildas: perlitas, dolomitas

Skiediklis: vanduo

Spalva: balta, baltai gelsva

Tankis (20 °C): ~1,0 g/cm³ LST EN ISO 2811-1

Dalelių dydis: <0,2 mm

pH (20 °C): 8,0 – 9,0

Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 15824, LST EN 13963

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC)/PLOJ: <0,5 g/l/<0,5 g/l LST EN ISO 11890-2

Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 3 ppm arba (3×10-4 )%

Nelakiųjų medžiagų kiekis: (48,0-50,0)% LST EN ISO 3251

Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1

Sukibimo stipris su gipso kartonu (arba su pagrindu) po 28 parų: MPa ≥0,3 LST EN 1542

Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 3-4 val., o visišką tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo.

Maksimalus leistinas sluoksnio storis: 5 mm.

Sąnaudos: 1 l/m² 1 mm storio sluoksniui.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: glaistyklė, volelis, purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos armuojančiu glaistu IGIS T. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai gruntuojami giluminiu gruntu IGIS AG. Glaistas MAKROSFERA dengiamas rankiniu būdu glaistykle, o MAKROSFERA S – voleliu arba mechanizuotu būdu purškiant. Prieš naudojimą glaistą būtina išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Antrą kartą glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Maksimalus vieno sluoksnio glaisto storis – 5 mm. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 60-80 grubumo švitriniu popieriumi arba abrazyviniu tinkleliu, po šlifavimo dulkės pašalinamos.

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotės ir barkodai:

MAKROSFERA

1l kibiras, 4771341007596
3l kibiras, 4771341007589
10l kibiras, 4771341013849
17l kibiras, 4771341013634
17l maišas, 4771341013856

MAKROSFERA S

17l maišas, 4771341013863

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

Makrosfera eksplotacinių savybių deklaracija

Makrosfera saugos duomenų lapas

Makrosfera techninių duomenų lapas