Universalusis glaistas IGIS KR

Paruoštas naudoti universalus polimerinis glaistas vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

Aprašymas

Universalusis glaistas  IGIS KR

  • Vandens pagrindo
  • Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
  • Lengvai tepamas ir išlyginamas iki 2 mm storio sluoksniu
  • Greitai džiūsta, suformuoja tvirtą dangą
  • Saugus aplinkai ir žmogui

Dengimo būdas

Universalus glaistas IGIS KR pritaikytas glaistyti glaistykle, o IGIS KR S – purškimui arba volavimui. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1,6 kg/1 m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 2 mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms

Rišiklis: akrilo kopolimeras

Užpildas: dolomitas

Skiediklis: vanduo

Spalva: balta, baltai gelsva

Tankis (20°C): 1,72-1,76 g/cm³

Dalelių dydis: <0,1 mm

pH (20°C): 8,0 – 9,0

Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 15824, LST EN 13963

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <1 g/l LST EN ISO 11890-2

Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 3 ppm arba (2,8×10-4) %

Nelakiųjų medžiagų kiekis: (70,0-71,0) % LST EN ISO 3251

Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1

Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu: MPa ≥0,3 LST EN 1542

Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Maksimalus leistinas sluoksnio storis: iki 2 mm.

Džiūvimo trukmė (23°C, 50% RH): 1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo

Sąnaudos: 1,6 kg/m² 1 mm storio sluoksniui.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: glaistyklė, volelis, purkštuvas

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos armuojančiu glaistu IGIS T. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai gruntuojami giluminiu gruntu IGIS AG. Glaistas IGIS KR dengiamas rankiniu būdu glaistykle, voleliu arba mechanizuotai purškiant. Prieš naudojimą glaistą būtina išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Dirbdant mechanizuotai, jei reikia, galima įpilti vandens (<5% tūrio). Antrą kartą glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Maksimalus vieno sluoksnio glaisto storis – 2 mm. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 100-220 grubumo abrazyviniu popieriumi arba tinkleliu, po šlifavimo dulkės pašalinamos. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80% santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotės ir barkodai: 

IGIS KR

1,5 kg kibiras, 4771341002065
5 kg kibiras, 4771341002041
18 kg kibiras, 4771341013818
28 kg maišas, 4771341013894

IGIS KR S

28 kg maišas, 4771341014556

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS KR saugos duomenų lapas

IGIS KR techninių duomenų lapas

IGIS KR eksplotacinių savybių deklaracija