2020 m. lapkričio mėn. I. Kriščiūno firma „IGIS“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Dviejų glaisto pakavimo linijų robotizavimo sprendimų diegimas“ įgyvendinimo.

Projekto tikslas – remiantis atliktu technologiniu auditu ir jame pateiktomis rekomendacijomis, investuoti į skaitmeninimo technologijas įmonės gamybos procesuose, užtikrinant jų tikslingumą, efektyvumą bei naudą, taip sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:

• įmonės technologinio audito, kuris yra skirtas gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas;

• įmonės gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

I. Kriščiūno firma „IGIS“ įgyvendins projektą, optimaliai išnaudodama laiką ir resursus, maksimaliai pasiekdama paraiškoje užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.
Projektas atitiks penktąjį „Sumanios specializacijos programos“ prioritetą „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ ir trečiąją šio prioriteto tematiką „Lanksčiosios produktų kūrimo ir gamybos technologijos“.

Projekto pavadinimas – „Dviejų glaisto pakavimo linijų robotizavimo sprendimų diegimas“.

Projekto vykdytojas – I. Kriščiūno firma „IGIS“.

Bendra projekto vertė – 326 589, 34 EUR.

Projektui skirtas finansavimas – 143 848, 07 EUR.

Projekto vykdymo pradžia – 2020-05-15.

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-01-10.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.