Gruntiniai dažai

paviršiaus spalvos suvienodinimui

Įvairių paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų: betoninių, tinkuotų, glaistytų, asbestocementinių, plytų mūro, gipskartonio plokščių, dažomų tapetų ir kt. pirmam sluoksniui prieš dažymą dažais, turinčiais intensyvias spalvas ir žemą dengiamąją gebą.

Aprašymas

GRUNTINIAI DAŽAI paviršiaus spalvos  suvienodinimui

  • Vandens pagrindo
  • Nenutekantys ir gerai dengiantys
  • Greitai džiūstantys
  • Užpildantys mikro įtrūkius
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Gruntiniai dažai skirti įvairių paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų: betoninių, tinkuotų, glaistytų, asbestocementinių, plytų mūro, gipskartonio plokščių, dažomų tapetų ir kt. pirmam sluoksniui prieš dažymą dažais, turinčiais intensyvias spalvas ir žemą dengiamąją gebą. Pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir jų dengiamąją gebą. Tonuojant gruntinius dažus vienodu tonu su apdailos dažais, išlyginami pagrindo ir apdailos dažų atspalviai, mažėja apdailos dažų sunaudojimas.

Dengimo būdas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu 1 sluoksniu. Galima skiesti vandeniu (ne daugiau 5 % dažų tūrio). Dažyti esant ne mažesnei kaip +10 °C iki +30 °C, rekomenduojama temperatūra +18±2 °C, santykinis oro drėgnis 35-80 %. Vienos plokštumos dažymui rekomenduojame naudoti vienos partijos dažus.

Sąnaudos

6-7 m²/l dažant 1 kartą. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams.

Rišiklis: stireno akrilo kopolimeras.

Spalva: balta arba tonuota

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <30 g/l

Nelakiųjų medžiagų kiekis: ~36 %.

Tankis (20 ˚C): ~1,4 g/cm³.

pH (20 ˚C): 8,0-9,0.

Blizgumo laipsnis: dulsvai matiniai (Gardner 85° –  <3).

Sąnaudos: 6-7 m²/l dažant 1 kartą. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris dažų purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas: dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus. Pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3% koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Sausą blizgų ar glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes. Ypatingai porėtą ir stipriai drėgmę sugeriantį paviršių nugruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

Dažymo sąlygos: dažant paviršių ir džiūstant dažams  oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis 35-80 %. Naują tinką galima dažyti ne anksčiau kaip po 14 dienų. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam skersvėjui.

Džiūvimo trukmė: dulkės nelimpa po 1 val., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja).

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti ir valyti po 28 dienų. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pvz. ūkiškas muilas). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Plovimui naudokite šiltą (~30 °C) vandenį. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkšta kempine arba šluoste. Valydami aštriu šepečiu ar kempine, pažeisite dažų paviršių.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 

0,9 l kibiras, 4771341008999
2,7 l kibiras, 4771341009002
9 l kibiras, 4771341009026

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

Gruntinių dažų techninių duomenų lapas

Gruntinių dažų eksplotacinių savybių deklaracija

Gruntinių dažų saugos duomenų lapas