Gruntiniai dažai paviršiaus spalvos suvienodinimui IGIS GD

Įvairių paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų: betoninių, tinkuotų, glaistytų, plytų mūro, gipso kartono plokščių, dažomų tapetų ir kt. pirmam sluoksniui prieš dažymą dažais, turinčiais intensyvias spalvas ir žemą dengiamąją gebą.

Aprašymas

Gruntiniai dažai paviršiaus spalvos suvienodinimui IGIS GD

  • Vandens pagrindo
  • Nenutekantys ir gerai dengiantys
  • Greitai džiūstantys
  • Užpildantys mikro įtrūkius
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Gruntiniai dažai skirti įvairių paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų: betoninių, tinkuotų, glaistytų, plytų mūro, gipso kartono plokščių, dažomų tapetų ir kitų, spalvos suvienodinimui, ypač prieš dažymą intensyviomis spalvomis.

Sąnaudos

10-14 m²/l dengiant vieną kartą. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams
Rišiklis: akrilo kopolimeras
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: ~1,40 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <30 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: ~36,0 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį: smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300
Blizgesys (Gardner 85⁰): <3 (dulsvai matiniai) LST EN ISO 2813

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, dažų purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80)% santykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
Sąnaudos: 10-14 m²/l. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima po ~2 val., priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.
Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu. Nelygų paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.
Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3% koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgų dažytą paviršių  pašlifuokite ir nuvalykite dulkes. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos užglaistykite pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą.

Dažymas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1 sluoksniu. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 

0,9 l kibiras, 4771341008999
2,7 l kibiras, 4771341009002
9 l kibiras, 4771341009026

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS GD saugos duomenų lapas

IGIS GD techninių duomenų lapas

IGIS GD eksploatacinių savybių deklaracija