Struktūriniai sienų dažai IGIS STR

Skirti vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) struktūriniam dažymui bei reljefinio apdailos sluoksnio formavimui. Dažai suteikia sienoms dekoratyvią faktūrą, gaunamą dengiant dažus skirtingais įrankiais.

Aprašymas

Struktūriniai sienų dažai IGIS STR

  • Vandens pagrindo
  • Elastingi
  • Greitai džiūstantys
  • Maskuojantys paviršiaus nelygumus
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Skirti vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) struktūriniam dažymui bei reljefinio apdailos sluoksnio formavimui. Dažai suteikia sienoms dekoratyvią faktūrą, gaunamą dengiant dažus skirtingais įrankiais. Tinka gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų sienų ir lubų faktūriniam dažymui ir dekoravimui.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.
Struktūrinių dažų tepimą ir formavimą ant vieno ištiso paviršiaus ploto atlikite tolygiai ir nuosekliai, dažymą tęskite tik prie dar nepradėjusių džiūti dažų.
Dažų faktūros formą ir stambumą galite išgauti naudojant įvairius įrankius (platų teptuką, kietą šepetį, struktūrinį volelį ir kt.). Dažant trumpo plauko voleliu išgaunama smulki faktūra, stambesnė faktūra išgaunama dažant struktūriniu voleliu, šepečiu.

Sąnaudos

1,5-4 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams
Rišiklis: stireno akrilo kopolimeras
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: 1,60-1,64 g/cm³
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <16 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: ~50,0 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį: vidutinis (iki 300 μm) LST EN 13300
Sukibimo su pagrindu stipris (po 28 parų): ≤1,0 MPa LST EN 1542

Darbo įrankiai: struktūrinis volelis, teptukas, šepetys, glaistyklė, purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80)% santykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
Sąnaudos: 1,5-4 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1-2 val. Pakartotinai dažyti galima po ~24 val., priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio. Dažai visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 2-3 dienas.

Paviršiaus paruošimas
Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus. Paviršiaus sutvirtinimui ir drėgmės įgėrio sumažinimui porėtus paviršius, tokius kaip plytos, mūras, betonas, tankios sudėties blokai, gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG arba IGIS TEX. Dažykite tik visiškai išdžiūvus gruntui.

Dažymas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.
Struktūrinių dažų tepimą ir formavimą ant vieno ištiso paviršiaus ploto atlikite tolygiai ir nuosekliai, dažymą tęskite tik prie dar nepradėjusių džiūti dažų.
Dažų faktūros formą ir stambumą galite išgauti naudojant įvairius įrankius (platų teptuką, kietą šepetį, struktūrinį volelį ir kt.). Dažant trumpo plauko voleliu išgaunama smulki faktūra, stambesnė faktūra išgaunama dažant struktūriniu voleliu, šepečiu.

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite sausu minkštu šepečiu ar sausa šluoste.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:

3 l kibiras, 4771341011197
10 l kibiras, 4771341011173

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS STR saugos duomenų lapas

IGIS STR techninių duomenų lapas

IGIS STR eksploatacinių savybių deklaracija