Akriliniai fasadiniai dažai IGIS F

Pastatų fasadų apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, asbestocementinių, plytų mūro ir kitų paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų dažymui.

Aprašymas

Akriliniai fasadiniai dažai IGIS F

  • Vandens pagrindo
  • Gerai dengiantys ir susiliejantys
  • Atsparūs atmosferos poveikiui
  • Tvirtai sukimbantys su paviršiumi
  • Žemo vandens įgėrio
  • Laidūs vandens garams

Paskirtis

Akriliniai fasadų dažai IGIS F skirti pastatų fasadų apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, asbestocementinių, plytų mūro ir kitų paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų dažymui.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Sąnaudos

4-5 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: išorės darbams
Rišiklis: modifikuotas stireno akrilo kopolimeras
Skiediklis: vanduo
Spalva: balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis: 1,38-1,41 g/cm³ (priklausomai nuo bazės)
pH: 8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: <30 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: 35,0-47,0 % (priklausomai nuo bazės)
Klasės pagal grūdelio dydį (S): klasė S1 (<100 μm) LST EN 1062-1
Sausos plėvelės storis (E): klasė E2 >50 ir ≤100 μm LST EN 1062-1
Blizgumo laipsnis, 85⁰: ≤10 (matiniai) EN 1062-1
Vandens prasiskverbimo greitis (pralaidumas) W, kg/(m²*h0,5): ≤0,1 LST EN 1062-3; W3 klasė (žemas) LST EN 1062-1
Vandens garų prasiskverbimo greitis (pralaidumas), ekvivalentinio oro sluoksnio storis Sd, m: ≥0,14 ir <1,4 LST EN ISO 7783-2; V2 klasė (vidutinis) LST EN 1062-1
Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, μm: ≥5 ir <20 LST EN ISO 11998; 2 klasė LST EN 13300+AC

Darbo įrankiai: volelis, dažų purkštuvas
Įrankių valymas: vandeniu
Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80)% santykinis oro drėgnis. Nedažykite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
Sąnaudos: 4-5 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

Paviršiaus paruošimas
Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Nešvarius pastatų fasadus nuplaukite aukšto slėgio vandens srove arba smėliasraute.  Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu.
Tinko skiediniai: naujo tinko paviršiaus nedažykite 2-4 sav. Stipriai įgeriančius, akytus, byrančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu, priklausomai nuo paviršiaus įgėrio.
Plytų mūras: nuvalykite mūrą nuo druskų ir nepalikite ant jo plyšių. Dažymui tinka fasadinės plytos atsparios šalčiui.

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, nuvalykite birų paviršių iki tvirto pagrindo. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant poreikiui, paviršių gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu.

Dažymas
Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje. Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių plaukite vandens srove, nenaudokite ploviklių. Dumblius ir pelėsius nuvalykite pelėsių valikliu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Atliekų tvarkymas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:

IGIS F A bazė
0,9l kibiras, 4771341014723
2,7l kibiras, 4771341014730
9l kibiras, 4771341014747

IGIS F C bazė
0,9l kibiras, 4771341014754
2,7l kibiras, 4771341014761
9l kibiras, 4771341014788

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS F techninių duomenų lapas

IGIS F eksploatacinių savybių deklaracija

IGIS F saugos duomenų lapas