Akriliniai fasadų dažai IGIS F

Pastatų fasadų apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, asbestocementinių, plytų mūro ir kitų paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų dažymui.

Aprašymas

Akriliniai fasadų dažai IGIS F

  • Vandens pagrindo
  • Gerai dengiantys ir susiliejantys
  • Atsparūs atmosferos poveikiui
  • Tvirtai sukimbantys su paviršiumi
  • Žemo vandens įgėrio
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Akriliniai fasadų dažai IGIS F skirti pastatų fasadų apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, asbestocementinių, plytų mūro ir kitų paviršių iš mineralinių statybinių medžiagų dažymui.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Nedažykite tiesioginiais saulės spinduliais apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui arba kai didelis oro drėgnis.

Sąnaudos

4-6 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: išorės darbams.

Rišamoji medžiaga: modifikuotas stireno akrilo kopolimeras

Spalva: balta arba tonuota.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <30 g/l.

Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal LST EN ISO 3251: 35-47 % (priklausomai nuo dažų bazės).

Tankis (20 °C) LST EN ISO 2811-1: ~1,38-1,41 g/cm­³ (priklausomai nuo dažų bazės).

Klasifikavimas pagal dalelių dydį, µm, LST EN 1062-1: S1(<100, µm).

pH (20 °C): 8,0-9,0.

Blizgumo laipsnis (LST EN ISO 2813): matiniai pagal LST EN 1062-1 (Gardner 85° – ≤ 10).

Dengiamoji geba (200 µm šlapios dangos) : 97,0-98,5 %.

Vandens prasiskverbimo greitis (pralaidumas) W, kg/(m2*h0,5): ≤ 0,1 LST EN 1062-3; W3 klasė (žemas) LST EN 1062-1

Vandens garų prasiskverbimo greitis (pralaidumas), ekvivalentinio oro sluoksnio storis Sd, m LST EN ISO 7783-2: (≥0,14 <1,4 m vidutinis), II (V2) klasė pagal LST EN 1062-1.

Atsparumas statiniam vandens poveikiui, (23±2 °C, 24 h), defektų įvertis: po 24 val. defektų įvertis lygus 0 (LST EN ISO 2812-2; LST EN ISO 4628-1).

Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, µm, LST EN ISO 11998:  >5 µm, <20 µm, 2 atsparumo klasė drėgnajam šveitimui  pagal LST EN 13300+AC:2004.

Sąnaudos: 4-6 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: teptukas, volelis, beoris purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: paviršius turi būti sausas, tvirtas ir išlygintas. Dulkes, druskos, riebalų dėmes ar kitas sukibimą mažinančias medžiagas būtina pašalinti. Seni, atsilupę dažai taip pat pašalinami, silpnas, birus paviršius turi būti nuvalytas iki tvirto pagrindo. Nešvarius pastatų fasadus reikia nuplauti aukšto slėgio vandens srove arba smėliasraute. Ypatingai porėtus, stipriai drėgmę sugeriančius paviršius būtina gruntuoti giluminio gruntu IGIS AG. Mikroorganizmų pažeistą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. Prieš naudojimą  IGIS F dažus būtina gerai išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais. Galima skiesti vandeniu (ne daugiau 5 % dažų tūrio).

Dažymo sąlygos: dažant paviršių ir džiūstant dažams oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis 35-80 %. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam vėjui, lyjant.

Džiūvimo trukmė: dulkės nelimpa po 1 val., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja).

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti ir valyti po 28 dienų. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pvz. ūkiškas muilas). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Plovimui naudokite šiltą (~30 °C) vandenį. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkšta kempine arba šluoste. Valydami aštriu šepečiu ar kempine, pažeisite dažų paviršių.

Įrankių valymas: iš karto po darbo vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė:

IGIS F A bazė
0,9l kibiras, 4771341014723
2,7l kibiras, 4771341014730
9l kibiras, 4771341014747

IGIS F C bazė
0,9l kibiras, 4771341014754
2,7l kibiras, 4771341014761
9l kibiras, 4771341014788

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS F eksplotacinių savybių deklaracija

IGIS F techninių duomenų lapas

IGIS F saugos duomenų lapas