Pusiau matiniai dažai IGIS 20

Skirtas vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų  (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui. Puikiai tinka drėgnų, intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų ir viešųjų patalpų sienų ir lubų dažymui (dušai, koridoriai, laiptinės, virtuvės, mokyklų, medicinos įstaigų, maisto įmonių ir kt. patalpos).

Aprašymas

Pusiau matiniai sienų dažai IGIS 20

  • Vandens pagrindo
  • 1 dengiamumo klasė
  • 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
  • Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui
  • Tvirtai sukimba su paviršiumi
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų  (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.)  dažymui.

Puikiai tinka intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų ir viešųjų patalpų sienų ir lubų, kurias reikia dažnai valyti, dažymui – koridoriams, laiptinėms, virtuvėms, mokyklų, medicinos įstaigų, maisto įmonių ir kt. patalpoms.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus.

Sąnaudos

6-7 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams.

Rišiklis: akrilas

Spalva: balta arba tonuota.

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <30 g/l.

Sausas likutis pagal tūrį: ~37 %.

Tankis (20 °C): (1,26 – 1,28) g/cm³.

pH (20 °C): 8,0 – 9,0.

Blizgumo laipsnis: pusiau matiniai (Gardner 60° –  <60; Gardner 85°– <10).

Dengiamoji geba (200 µm šlapios dangos): 1 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 6 m2/l LST EN ISO 6504-3 A metodas

Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių tirpalų statiniam poveikiui (LST EN ISO 2812-1): 5 % sodos tirpalas, 1 % dodecildimetilamonio chlorido, 1 % chloramino B, 2 % chlor clean, izopropilo alkoholis.  Po 24 h pakitimų nėra (LST EN ISO 4628-2, LST EN ISO 4628-1).

Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų: <5 µm. 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui LST EN 13300+AC:2004.

Sąnaudos: apie 6-7 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris dažų purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: dažomas paviršius turi būti sausas, lygus ir gerai nuvalytas nuo dulkių, kalkių, kreidos dažų, druskų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus skustuvu arba smėliasraute. Jei sena dažų danga neatsilupusi nuo pagrindo, tai paviršių būtina nuplauti vandeniu su muilu, skalbimo milteliais arba 3 % koncentracijos sodos tirpalu, po to nuplauti švariu vandeniu. Po plovimo paviršių būtina pašiaušti abrazyviniu popieriumi. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmisPrieš naudojimą dažus būtina  gerai išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais. Galima skiesti vandeniu (ne daugiau 5 % dažų tūrio).  Vienos plokštumos dažymui rekomenduojame naudoti vienos partijos dažus. Prieš darbą juos supilkite į vieną talpą ir gerai išmaišykite rankiniu arba mechaniniu būdu. 

Dažymo sąlygos: dažant paviršių ir džiūstant dažams  oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +30 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis 35-80 %. Naują tinką galima dažyti ne anksčiau kaip po 14 dienų. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam skersvėjui.

Džiūvimo trukmė: dulkės nelimpa po 1 val., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja).

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti ir valyti po 28 dienų. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pvz. ūkiškas muilas). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Plovimui naudokite šiltą (~30 °C) vandenį. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkšta kempine arba šluoste. Valydami aštriu šepečiu ar kempine, pažeisite dažų paviršių.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotė: 

1 l kibiras, 4771341011371
3 l kibiras, 4771341011364
10 l kibiras, 4771341011340

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

IGIS 20 saugos duomenų lapas

IGIS 20 eksplotacinių savybių deklaracija

IGIS 20 techninių duomenų lapas