Matiniai dažai TAKTIKA 5

Intensyviai plaunami, vandeniui skiedžiami akriliniai dažai vidaus darbams. Puikiai dengiantys, gerai susiliejantys, nepavojingi aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dažų plėvelė laidi vandens garams, atspari drėgnajam šveitimui, valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui. Atitinka M1 statybinių medžiagų emisijų klasę. 

Aprašymas

Matiniai sienų dažai TAKTIKA 5

  • Vandens pagrindo
  • 1 dengiamumo klasė
  • 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
  • Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui
  • Tvirtai sukimba su paviršiumi
  • Laidūs vandens garams
  • Saugūs aplinkai ir žmogui
  • Tinkantys tvariai žaliajai statybai (M1)

Paskirtis

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipskartonio plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui.

Puikiai tinka intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų ir viešųjų patalpų sienų ir lubų, kurias reikia dažnai valyti, dažymui – koridoriams, laiptinėms, virtuvėms, mokyklų, medicinos įstaigų, maisto įmonių ir kt. patalpoms.

Dažymas

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus.

Sąnaudos

6-7 m²/1 l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams.

Rišiklis: akrilo kopolimeras.

Spalva: balta arba tonuota.

Lakiųjų/pusiau lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC)/(PLOJ): <2 g/l / <1,5 g/l.

Statybinių medžiagų emisijos klasė M1. Patvirtinta Statybos informacijos fondo RTS sr klasifikacijos darbo grupės. Klasifikacija galioja iki 12.8.2022.

Emisijos pagal M1. Bendras lakiųjų organinių junginių kiekis (TVOC): bendras lakiųjų organinių junginių kiekis (TVOC) – 0,004 mg/(m2h) arba 0,008 mg/m³, Formaldehidas <0,005 mg/(m2h) arba < 0,010 mg/m³, Amoniakas <0,005 mg/(m2h) arba < 0,010 mg/m³, Toksiškos medžiagos (Carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction (CMR)) <0,001 mg/(m2 h) arba < 0,001 mg/m³, Juslinis vertinimas +0,5.

Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį pagal LST EN 13300 µm: smulkus (iki 100 µm).

Tankis (20 °C): ~1,25-1,40 g/cm³ (priklausomai nuo dažų bazės).

Sausas likutis pagal tūrį: (42,0-43,0) % (priklausomai nuo bazės)

pH (20 °C): 8,0-9,0.

Blizgumo laipsnis: matiniai (Gardner 85° – <10).

Dengiamoji geba (200 µm  šlapios dangos): 1 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 6 m2/l LST EN ISO 6504-3 A metodas

Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių tirpalų statiniam poveikiui (LST EN ISO 2812-1): po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 4628-1; LST EN ISO 4628-2

Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, µm (LST EN ISO 11998): <5,0, 1 klasė drėgnajam šveitimui pagal LST EN 13300+AC:2004.

Sąnaudos: 6-7 m²/l dažant 2 kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Skiediklis: vanduo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris dažų purkštuvas.

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: dažomas paviršius turi būti sausas, lygus ir gerai nuvalytas nuo dulkių, kalkių, kreidos dažų, druskų, riebalų ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus skustuvu arba smėliasraute. Jei sena dažų danga neatsilupusi nuo pagrindo, tai paviršių būtina nuplauti vandeniu su muilu, skalbimo milteliais arba 3 % koncentracijos sodos tirpalu, po to nuplauti švariu vandeniu. Po plovimo paviršių būtina pašiaušti abrazyviniu popieriumi. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmisPrieš naudojimą dažus būtina gerai išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais. Galima skiesti vandeniu (ne daugiau 5 % dažų tūrio). Vienos plokštumos dažymui rekomenduojame naudoti vienos partijos dažus. Prieš darbą juos supilkite į vieną talpą ir gerai išmaišykite rankiniu arba mechaniniu būdu. 

Dažymo sąlygos: dažant paviršių ir džiūstant dažams oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +10 °C iki +25 °C (rekomenduojama +18±2 °C), santykinis oro drėgnis 35-80 %. Naują tinką galima dažyti ne anksčiau kaip po 14 dienų. Negalima dirbti tiesiogiai veikiant saulės spinduliams, esant stipriam skersvėjui.

Džiūvimo trukmė: dulkės nelimpa po 1 val., pakartotinai dažyti galima po 2-4 val. esant +20 °C aplinkos temperatūrai ir 65 % santykiniam oro drėgniui (esant žemesnei temperatūrai ir dideliam oro drėgniui džiūvimo trukmė ilgėja).

Eksploatacija: paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima plauti ir valyti po 28 dienų. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pvz. ūkiškas muilas). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Plovimui naudokite šiltą (~30 °C) vandenį. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkšta kempine arba šluoste. Valydami aštriu šepečiu ar kempine, pažeisite dažų paviršių.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių, veido apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.Pakuotė: 0,9 l; 2,7 l; 9 l kibirai.

Pakuotė:

TAKTIKA 5 A bazė
0,9 l kibiras, 4771341013924
2,7 l kibiras, 4771341013931
9 l kibiras, 4771341013948

TAKTIKA 5 C bazė
0,9 l kibiras, 4771341014624
2,7 l kibiras, 4771341014631
9 l kibiras, 4771341014648

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Parsisiųsti

Taktika 5 eksplotacinių savybių deklaracija

Taktika 5 techninių duomenų lapas

Taktika 5 saugos duomenų lapas