Universalus glaistas TAKTIKA G

Naujos kartos itin universalus glaistas apdailos darbams. Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas. Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams. Skirtas betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Puikiai tinka darbui su aliuminiais apdailos kampais, kompoziciniais profiliais. Galima naudoti užpildant AK tipo gipso kartono siūles (būtinas armavimas). Su Taktika G galėsite atlikti tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbus. 

Aprašymas

Universalus glaistas TAKTIKA G

 • Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams
 • Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas
 • Vandens pagrindo
 • Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
 • Lengvai išlyginamas iki 2 mm storio sluoksniu
 • Puikiai praleidžia garus, netrūkinėja, elastingas
 • Greičiau džiūna, džiūdamas bąla
 • Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
 • Mažiau dulka
 • Mažai sveria, todėl patogu dirbti ir transportuoti
 • Saugus aplinkai ir žmogui

Paskirtis

Paruoštas naudoti lengvasis universalus polimerinis glaistas vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Puikiai tinka darbui su apdailos kampais, AK tipo gipso kartono siūlėms. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

Dengimo būdas

Universalus glaistas TAKTIKA G pritaikytas glaistyti glaistykle, o TAKTIKA G-M – purškimui arba volavimui. Glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Sąnaudos

1 l/1 m² dengiant 1 mm storiu. Maksimalus vieno sluoksnio storis – 2 mm. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą. Nereikia gruntuoti prieš dažant.

Techninė informacija

Paskirtis: vidaus darbams, sausoms patalpoms

Rišiklis: akrilo kopolimeras

Užpildas: dolomitas, perlitas, mikrosferos

Skiediklis: vanduo

Spalva: pilka (džiūstant šviesėja)

Tankis (20 °C): 1,12-1,25 g/cm³ LST EN ISO 2811-1

Dalelių dydis: ≤0,15 mm, max. 0,2 mm

pH (20 °C): 8,0 – 9,0

Kokybės standartai ir sertifikatai: CE ženklinimas LST EN 15824, LST EN 13963

Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC): <1 g/l LST EN ISO 11890-2

Formaldehido koncentracija taroje: VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3×10-4) %

Nelakiųjų medžiagų kiekis: (57,0-58,0) % LST EN ISO 3251

Degumo klasė: A2-s1,d0 LST EN 13501-1

Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu: MPa ≥0,3 LST EN 1542

Įtrūkių nebuvimas: 50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): galima šlifuoti po 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo.

Darbo įrankiai: glaistyklė, purkštuvas, volelis

Paviršiaus paruošimas ir darbo eiga: glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Seni atsilupę dažai turi būti pašalinti nuo paviršiaus, silpnas paviršius nuvalomas iki tvirto pagrindo. Sukibimui pagerinti anksčiau blizgiais dažais nudažytas paviršius nušlifuojamas iki matiškumo. Anksčiau kreidiniais arba kalkiniais dažais padengtas paviršius kruopščiai nuplaunamas, kad neliktų buvusių dažų. Pelėsiais, grybeliais ir kitais organiniais teršalais paveiktą paviršių būtina papildomai apdoroti specialiomis mikroorganizmus naikinančiomis priemonėmis. AK tipo gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos glaistu Taktika G, nedelsiant įplukdoma armavimo juosta ir paliekama džiūti. Kito tipo gipso kartono plokščių siūlės užglaistomos glaistu siūlėms ir įtrūkimams. Stipriai arba netolygiai įgeriantys pagrindai gruntuojami giluminiu gruntu. Prieš naudojimą glaistą būtina išmaišyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Antrą kartą glaistoma tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Išdžiūvęs glaisto paviršius nušlifuojamas 180-220 grubumo abrazyviniu popieriumi arba tinkleliu, po šlifavimo dulkės pašalinamos.

Glaistymo sąlygos: glaistyti galima esant ne žemesnei kaip +10 °C aplinkos temperatūrai bei 35–80 % santykiniam oro drėgniui.

Įrankių valymas: vandeniu.

Įspėjamieji teiginiai: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje, saugoti, kad nepatektų į aplinką, mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Utilizavimas: nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

Papildoma informacija apie pavojų: EUH208 – sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-one ir 2-metil-2H-izotiazol -3-one mišinio santykiu (3:1), 1,2 benzizotiazol-3(2H)-onas, žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Pakuotės ir barkodai:

TAKTIKA G

3l kibiras, 4771341014549
10l kibiras, 4771341013658
17l maišas, 4771341013665

TAKTIKA G-M

17l maišas, 4771341013689

Sandėliavimo sąlygos: laikyti sausoje vietoje uždaroje pakuotėje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugant nuo šalčio, intensyvaus karščio ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Transportavimo sąlygos: saugoti pakuotę nuo mechaninių pažeidimų. Temperatūra transportavimo metu negali būti žemesnė nei +5 °C.

Gamintojas: I. Kriščiūno firma “IGIS”, Tinklų g.  33-1, LT-35115 Panevėžys, +37068472323

Atsisiųsti

Taktika G techninių duomenų lapas

Taktika G saugos duomenų lapas

Taktika G eksplotacinių savybių deklaracija